Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cateringdiensten

1. Offerte en Prijs

1.1 De aangeboden prijzen en offertes zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld.

1.2 Alle prijzen zijn exclusief belastingen en eventuele extra kosten, tenzij anders vermeld.

2. Bevestiging en Betaling

2.1 De opdrachtgever dient de offerte schriftelijk te bevestigen binnen 7 dagen na ontvangst.

2.2 Een aanbetaling van 35% van het totaalbedrag dient te worden voldaan bij bevestiging van de opdracht.

2.3 Het resterende bedrag dient te worden voldaan 7 dagen voor de datum van de dienstverlening.

3. Wijzigingen en Annulering

3.1 Wijzigingen in het aantal gasten, het menu of andere details moeten schriftelijk worden doorgegeven en kunnen aanvullende kosten met zich meebrengen. Dit kan kosteloos tot 7 dagen voor de datum van dienstverlening.

3.2 Na ondertekening van deze offerte mag de offerte maximaal 10% afwijken tijdens de dienstverlening.

3.3 Bij annulering van de opdracht zijn annuleringskosten van toepassing. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het tijdstip van annulering en zal in de offerte worden gespecificeerd.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Algemene Aansprakelijkheid Het cateringbedrijf Star Catering (hierna te noemen “het Bedrijf”) neemt de grootst mogelijke zorg en professionaliteit in acht bij het verstrekken van onze cateringdiensten. We streven ernaar om voedsel van hoge kwaliteit en uitstekende service te bieden aan onze klanten. Ondanks onze inspanningen aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, kosten of uitgaven die voortvloeien uit het gebruik van onze cateringdiensten.

4.2 Voedselveiligheid en Allergieën Het Bedrijf voldoet aan de hoogste normen voor voedselveiligheid en hygiëne. We nemen maatregelen om de mogelijke aanwezigheid van allergenen in onze producten te identificeren en te communiceren. Het is echter de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om eventuele voedselallergieën of dieetwensen van de gasten aan ons door te geven. We kunnen niet garanderen dat er geen kruisbesmetting zal optreden, en de opdrachtgever en de gasten dienen hun eigen voorzorgsmaatregelen te nemen.

4.3 Schade aan Eigendommen Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade aan eigendommen van de opdrachtgever of locatie waar de cateringdiensten worden geleverd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van een geschikte locatie en eventuele vereiste vergunningen.

4.4 Overmacht Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen of annuleringen als gevolg van overmachtssituaties, zoals natuurrampen, stakingen, politieke onrust, enz.

4.5 Beperking van Aansprakelijkheid In geen geval zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor enige vordering, inclusief schadevergoeding, het totale factuurbedrag van de betreffende opdracht overschrijden.

4.6 Verzekering Het Bedrijf heeft aansprakelijkheidsverzekering, maar deze dekt geen schade aan eigendommen van de opdrachtgever. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om aanvullende verzekeringen af te sluiten indien nodig.

5. Overmacht

5.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen of annuleringen als gevolg van overmachtssituaties, zoals natuurrampen, stakingen, politieke onrust, enz.

6. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Rechtbank Roermond.